Pattaya Calendar

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน

เต็มอิ่มกับความสนุกทุกๆ กิจกรรมที่ทางเมืองพัทยาคัดสรรมาให้คุณ

6 มกราคม 2020
ถึง 21 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา
เมืองพัทยาออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า แจกยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่จะสัตว์เลี้ยงไปเข้ารับบริการทำหมัน ควรงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชม
6 มกราคม 2020
ถึง 21 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา
เมืองพัทยาออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า แจกยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่จะสัตว์เลี้ยงไปเข้ารับบริการทำหมัน ควรงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชม
20 เมษายน 2020
สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และ วัดหนองใหญ่
20 เมษายน 2020
สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และ วัดหนองใหญ่
13 เมษายน 2020
ตลาดเก่านาเกลือถึงตลาดน้ำสี่ภาค
13 เมษายน 2020
ตลาดเก่านาเกลือถึงตลาดน้ำสี่ภาค
4 เมษายน 2020
ถึง 5 เมษายน 2020
เขาพระตำหนักเมืองพัทยา
4 เมษายน 2020
ถึง 5 เมษายน 2020
เขาพระตำหนักเมืองพัทยา
Shopping Basket