ฟรอสพัทยา-01

ฟรอสพัทยา

มนต์เสน่ห์แห่งงานศิลปะและประติมากรรม ที่จะสะกดสายตาทุกคู่โดยนำศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาสะท้อนเรื่องราวผ่านงานประติมากรรมอันวิจิตรตระการตา ผนึกน้ำแข็ง สร้างสรรค์งานฝีมือจากช่างไทยเพื่อออกสู่สายตาระดับสากล