12 Covers-28

ไทยโปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บรรยากาศภายใต้ความสดชื่น ของธรรมชาติที่เขียวขจีบนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในปัจจุบันนอกจากสนามแข่งขัน 2 สนามแล้ว ภายในอาณาบริเวณของ สนามไทย โปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ ยังมีคอกม้าส่วนตัวอีก 150 คอกมีสโมสรเป็นที่ตั้งของ Chukkabar เปิดบริการทุกวัน

ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ติดต่อ : 0-2650-3055-7

www.thai-polo-club.com