วัดชัยวงคล-01

วัดชัยมงคล พัทยา

วัดชัยมงคล พระอารามหลวงแห่งนี้ มีความเงียบสงบร่มเย็น ภายในมีพระอุโบสถเจดีย์ ศาลา ไว้สำหรับปฎิบัติกิจของสงฆ์ แต่สิ่งที่น่าสนใจนี้คือ วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพุทธชัยมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกอันเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2485 และเดินทางมาทางน้ำ จึงได้ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ในการขอพรของคนพัทยาเป็นอย่างมาก รวมถึงคอยปกปักรักษาชาวเรือชาวประมงด้วย

วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพุทธชัยมงคล” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกอันเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2485 และเดินทางมาทางน้ำ จึงได้ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรของคนพัทยาเป็นอย่างมาก รวมถึงคอยปกปักรักษาชาวเรือชาวประมงด้วย วัดชัยมงคล สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2394 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีนามว่า วัดโคกเสม็ด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดชัยมงคลสมัย ท่านพระครูพรหมเวชวุฒิคุณ เป็นเจ้าอาวาส แรกเริ่มการสร้างวัดนี้ ได้มีพระภิกษุ 2 รูป คือ พระอาจารย์ชัย, พระอาจารย์เพชร ทั้ง 2 รูป เป็นชาวกลันตัน ท่านเป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน ได้เดินทางจารึกแสวงบุญมาพักปักกลดบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นอกกำแพงเมืองสงขลาด้านทิศตะวันออก สมัยนั้นบริเวณแถบนี้เป็น ป่าไม้ไม่มีบ้านคนอยู่อาศัย ท่านทั้งสองจึงได้ชักชวนประชาชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทร : 09-8897-3695