กีฬาทางน้ำ 1200 x 800-01

การแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี 2564

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒการกีฬา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
26 มีนาคม 2021
ถึง 4 เมษายน 2021
09:00 น.
ถึง 17:00 น.
ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ

26 มีนาคม 2021
ถึง 4 เมษายน 2021
09:00 น.
ถึง 17:00 น.
ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ