การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนพิการนานาชาติ รายการ “Thailand-Para Badminton International 2022”

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย/เมืองพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
15 สิงหาคม 2022
ถึง 21 สิงหาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ

15 สิงหาคม 2022
ถึง 21 สิงหาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ