การแข่งขันบาสเก็ตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2563 (Basketball Pattaya Open 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
6 พฤศจิกายน 2020
ถึง 15 พฤศจิกายน 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 7(บ้านหนองพังแค)

กิจกรรมแนะนำ

6 พฤศจิกายน 2020
ถึง 15 พฤศจิกายน 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 7(บ้านหนองพังแค)

กิจกรรมแนะนำ