การแข่งขันบีกินี (Bikini Beach Race)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 033003999
2 เมษายน 2022
ถึง 2 เมษายน 2022
15:00 น.
ถึง 19:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

2 เมษายน 2022
ถึง 2 เมษายน 2022
15:00 น.
ถึง 19:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ