การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 13 (13th Futsal Pattaya Cup 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
22 พฤษภาคม 2020
ถึง 27 พฤษภาคม 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

กิจกรรมแนะนำ

22 พฤษภาคม 2020
ถึง 27 พฤษภาคม 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

กิจกรรมแนะนำ