การแข่งขันฟุตบอลพัทยาคัพ ประจำปี 2563 (Football Pattaya Cup 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
13 มิถุนายน 2020
ถึง 28 มิถุนายน 2020
ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

13 มิถุนายน 2020
ถึง 28 มิถุนายน 2020
ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ