การแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 18 / ยกเลิก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
24 กรกฎาคม 2021
ถึง 25 กรกฎาคม 2021
06:00 น.
ถึง 18:00 น.
โรงเรียนเมืองพัทยา 11

กิจกรรมแนะนำ

24 กรกฎาคม 2021
ถึง 25 กรกฎาคม 2021
06:00 น.
ถึง 18:00 น.
โรงเรียนเมืองพัทยา 11

กิจกรรมแนะนำ