เจ็ตสกี 1920 x 1080 หน้าปกกิจกรรมเฟสบุค-01

การแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2565

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
19 สิงหาคม 2022
ถึง 21 สิงหาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมแนะนำ

19 สิงหาคม 2022
ถึง 21 สิงหาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมแนะนำ