การแข่งขันเซปักตะกร้อชายหาดพัทยาคัพ ครั้งที่ 3 / ยกเลิก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
17 มิถุนายน 2021
ถึง 20 มิถุนายน 2021
15:00 น.
ถึง 21:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

17 มิถุนายน 2021
ถึง 20 มิถุนายน 2021
15:00 น.
ถึง 21:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ