การแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 19 / ยกเลิก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
12 สิงหาคม 2021
ถึง 15 สิงหาคม 2021
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

กิจกรรมแนะนำ

12 สิงหาคม 2021
ถึง 15 สิงหาคม 2021
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

กิจกรรมแนะนำ