โลมารัน 1200 x 800-01

การแข่งขันเดิน-วิ่ง บนชายหาดเมืองพัทยา (LOMARUN 2020)


วันจัดงาน 👉วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
รายละเอียดปรับเปลี่ยนตามนโยบาย New normal 👇👇

✅ชื่องาน โครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 2020“(ครั้งพิเศษ)
The Next Normal of Loma Run for Charity on The Beach 2020
✅ตามมาตรการการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดโควิด–19 คณะกรรมการจึงเรียนให้นักวิ่งทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จำนวนต่างๆ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านดังนี้
⭕วันที่การจัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 (05.00-9.00 น.)
⭕ระยะทางวิ่ง ระยะเดียว คือ 10 K เพื่อการจัดการที่เหมาะสม
⭕เป็นการจัดงานวิ่งบนทราย 50% ผสมกับถนนปกติ 50%
⭕สถานที่จัดงานวิ่ง : ชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
⭕จำกัดผู้เข้างานจำนวน 1,500 ท่าน
⭕ไม่มี expo เพื่อลดการชุมนุน

https://www.facebook.com/Loma-Run-for-Charity-on-The-Beach-2020-2223520551000605/

https://race.thai.run/lomarun20

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคม YWCA กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038716316, 0818689366
27 กันยายน 2020
ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ

27 กันยายน 2020
ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ