เปตอง 1200 x 800-01

การแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 20

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1.รุ่นประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา (ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่​ อ.บางละมุง เท่านั้น)
2.รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย (Open)

  1. รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง (Open)
    4.รุ่นประชาชนทั่วไป (Open Division 1)
    5.รุ่นประชาชนทั่วไป (Open Division 2)
    6.รุ่นประชาชนทั่วไป คุ่ผสม(ผู้ชายอานุ 45 ปีขึ้นไป/ผู้หญิง ไม่จำกัดอายุ)

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาการการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์. 0 3825 3127

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
10 ธันวาคม 2020
ถึง 12 ธันวาคม 2020
รร.เมืองพัทยา 2

กิจกรรมแนะนำ

10 ธันวาคม 2020
ถึง 12 ธันวาคม 2020
รร.เมืองพัทยา 2

กิจกรรมแนะนำ