การแข่งขันเอเซียนอินดอร์และมาร์เซียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (6 th Asian Indoor And Martial Atrs Games 2022)

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0382531.27-8
10 มีนาคม 2022
ถึง 19 มีนาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 2

กิจกรรมแนะนำ

10 มีนาคม 2022
ถึง 19 มีนาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 2

กิจกรรมแนะนำ