การแสดงทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา 2563 (Pattaya Fair Open 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0974942424
15 พฤษภาคม 2020
ถึง 16 พฤษภาคม 2020
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า

กิจกรรมแนะนำ

15 พฤษภาคม 2020
ถึง 16 พฤษภาคม 2020
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า

กิจกรรมแนะนำ