ลอยกระทง 63 1200 x 800-01

งานประเพณีลอยกระทงพัทยา ประจำปี 2563 (Loy Krathong Pattaya Festival 2020)

เมืองพัทยา กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

โดยเปิดรับสมัคร ประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
ยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โทรศัพท์ 0 382 5 3130 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
facebook: ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองพัทยา

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253130
31 ตุลาคม 2020
ชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ

31 ตุลาคม 2020
ชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ