งานประเพณีลอยกระทงพัทยา ประจำปี 2563 (Loy Krathong Pattaya Festival 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253130
31 ตุลาคม 2020
ชายหาดพัทยากลาง, สวนสาธารณะลานโพธิ์ และ ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ

31 ตุลาคม 2020
ชายหาดพัทยากลาง, สวนสาธารณะลานโพธิ์ และ ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ