งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (Worship Buddha’s relics)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ปราสาทสัจธรรม
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038367815 / 038367229
13 เมษายน 2022
ถึง 13 เมษายน 2022
12:00 น.
ถึง 17:00 น.
ลานโพธิ์นาเกลือ

กิจกรรมแนะนำ

13 เมษายน 2022
ถึง 13 เมษายน 2022
12:00 น.
ถึง 17:00 น.
ลานโพธิ์นาเกลือ

กิจกรรมแนะนำ