งานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (Pattaya International Fireworks Festival 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
27 พฤศจิกายน 2020
ถึง 28 พฤศจิกายน 2020
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

27 พฤศจิกายน 2020
ถึง 28 พฤศจิกายน 2020
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ