งานเทศกาลพัทยา (Pattaya Festival)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
25 มิถุนายน 2021
ถึง 26 มิถุนายน 2021
15:00 น.
ถึง 22:00 น.
ถนนเลียบชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

25 มิถุนายน 2021
ถึง 26 มิถุนายน 2021
15:00 น.
ถึง 22:00 น.
ถนนเลียบชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ