ประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2565 (Loy Krathong Pattaya Festival 2022)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253130
8 พฤศจิกายน 2022
ถึง 8 พฤศจิกายน 2022
17:00 น.
ถึง 23:59 น.
ชายหาดพัยากลาง

กิจกรรมแนะนำ

8 พฤศจิกายน 2022
ถึง 8 พฤศจิกายน 2022
17:00 น.
ถึง 23:59 น.
ชายหาดพัยากลาง

กิจกรรมแนะนำ