พัทยามาราธอน 1200 x 800-01ปกเพจพีอาร์

พัทยามาราธอน 2565 (Pattaya Marathon 2022) Thailand – Tri – League

คาดว่าจะประกาศรับสมัคร ประมาณวันที่ 24 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

วันที่ 16 ก.ค.65

การแข่งขันประเภท Fun run (5 k) และ Quarter Marathon (10.5 k.)

วันที่ 17 ก.ค. 65

การแข่งขันประเภท Half Marathon (21 k.) และ Marathon (42 k.)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
16 กรกฎาคม 2022
ถึง 17 กรกฎาคม 2022
03:00 น.
ถึง 09:00 น.
จุด Start / Finish หน้าศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา

กิจกรรมแนะนำ

16 กรกฎาคม 2022
ถึง 17 กรกฎาคม 2022
03:00 น.
ถึง 09:00 น.
จุด Start / Finish หน้าศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา

กิจกรรมแนะนำ