ทำบุญ ๕ ศาสนา 1200 x 800 ลงเว็บอีเว้น -01

พิธีทำบุญ 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญ 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เป็นกิจกรรมบรรพชาสามเณรและร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรด้วยพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล 5 ศาสนา และ เสวนา 5 ศาสนา (พุทธ,คริสต์,อิสลาม,พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ปราสาทสัจธรรม
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 084-013-3321, 081-862-3603 และ 081-846-1966
5 ธันวาคม 2019
ถึง 9 ธันวาคม 2019
06:00 น.
ปราสาทสัจธรรม