พิธีทำบุญ 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Ordaining for The King RAMA IX)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ปราสาทสัจธรรม
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : โทร.038367815, 038367229, 038225407
5 ธันวาคม 2020
ถึง 9 ธันวาคม 2020
ปราสาทสัจธรรม

กิจกรรมแนะนำ

5 ธันวาคม 2020
ถึง 9 ธันวาคม 2020
ปราสาทสัจธรรม

กิจกรรมแนะนำ