มหกรรมงานแสดงสินค้าและการแข่งขันการบริการนักท่องเที่ยว เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกประเทศไทย 2563 (Thailand EEC Hospitality Expo 2020)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0826869678
3 กรกฎาคม 2020
ถึง 5 กรกฎาคม 2020
ศูนย์ประชุม PEACH

กิจกรรมแนะนำ

3 กรกฎาคม 2020
ถึง 5 กรกฎาคม 2020
ศูนย์ประชุม PEACH

กิจกรรมแนะนำ