ตรุษจีน 63 1200 x 800-01

มหากุศล อิ่มบุญอิ่มใจ เทศกาลกินเจเมืองพัทยา

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และทุกภาคส่วน จัดงาน เทศกาลกินเจ เมืองพัทยา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของประชาชนในพื้นที่ๆ ดำเนินกิจกรรมการกุศลนี้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038-221380, 038-222380
16 ตุลาคม 2020
ถึง 26 ตุลาคม 2020
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

กิจกรรมแนะนำ

16 ตุลาคม 2020
ถึง 26 ตุลาคม 2020
มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

กิจกรรมแนะนำ