ร้องเพลงลูกทุ่ง 1200 x 800-01

ลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา

เมืองพัทยา ขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มีนาคม 2563

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สำนักพัฒนาสังคม
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 0 3825 3263 และ 06 1968 8988
14 มีนาคม 2020
ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ

14 มีนาคม 2020
ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ