วันพระเจ้าตาก 1200 x 800 -01

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันคล้ายวันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นกรุงธนบุรี

โดยภายในงานจะมีพิธีการทางสงฆ์ และพิธีบวงสรวง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงได้มีการจัดการแสดงศิลปะการต่อสู้ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีถวายเครื่องราชสักการะของหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สำนักการศึกษา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253227
28 ธันวาคม 2020
ถึง 28 ธันวาคม 2020
08:00 น.
ถึง 10:00 น.
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

28 ธันวาคม 2020
ถึง 28 ธันวาคม 2020
08:00 น.
ถึง 10:00 น.
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ