วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (king Taksin The Great Day)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สำนักการศึกษา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4091
28 ธันวาคม 2022
ถึง 28 ธันวาคม 2022
08:00 น.
ถึง 12:00 น.
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

28 ธันวาคม 2022
ถึง 28 ธันวาคม 2022
08:00 น.
ถึง 12:00 น.
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ