เทคบอล 1200 x 800-01

เทคบอลพัทยาคัพ ประจำปี 2565 (TEQBALL PATTAYA CUP 2022)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายพัฒนาการกัีชีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253127-8
17 กุมภาพันธ์ 2022
ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2022
09:00 น.
ถึง 19:00 น.
ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

กิจกรรมแนะนำ

17 กุมภาพันธ์ 2022
ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2022
09:00 น.
ถึง 19:00 น.
ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

กิจกรรมแนะนำ