เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
6 สิงหาคม 2021
ถึง 7 สิงหาคม 2021
18:00 น.
ถึง 00:00 น.
ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ

6 สิงหาคม 2021
ถึง 7 สิงหาคม 2021
18:00 น.
ถึง 00:00 น.
ชายหาดจอมเทียน

กิจกรรมแนะนำ