เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival)

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
20 สิงหาคม 2021
ถึง 21 สิงหาคม 2021
18:00 น.
ถึง 00:00 น.
ชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ

20 สิงหาคม 2021
ถึง 21 สิงหาคม 2021
18:00 น.
ถึง 00:00 น.
ชายหาดพัทยากลาง

กิจกรรมแนะนำ