เทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริม ศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
25 พฤศจิกายน 2022
ถึง 26 พฤศจิกายน 2022
17:00 น.
ถึง 23:59 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

25 พฤศจิกายน 2022
ถึง 26 พฤศจิกายน 2022
17:00 น.
ถึง 23:59 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ