เทศกาลว่าวนานาชาติพัทยา (Pattaya International kites On the Beach)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 033003999
8 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
15:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

8 ธันวาคม 2022
ถึง 11 ธันวาคม 2022
15:00 น.
ถึง 18:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ