เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 (Pattaya Countdown 2023)

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
29 ธันวาคม 2022
ถึง 31 ธันวาคม 2022
17:00 น.
ถึง 01:00 น.
แหลมบาลีฮาย

กิจกรรมแนะนำ

29 ธันวาคม 2022
ถึง 31 ธันวาคม 2022
17:00 น.
ถึง 01:00 น.
แหลมบาลีฮาย

กิจกรรมแนะนำ