pattaya countdown 1200 x 800 ลงเว็บอีเว้น -01

เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Pattaya Countdown 2020

เทศกาลเฉลิมฉลองแห่งปีที่พลาดไม่ได้กับงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งทั่วโลกตั้งตาตั้งใจรอที่จะเฉลิมฉลองก้าวสู้ปีใหม่ปีที่เป็นนิมิตหมายของการตั้งใจทำความดี และเป็นความเชื่อว่าในปีหน้าจะต้องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตบรรยากาศภายในงานแต่ละสถานที่จะแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับที่เมืองพัทยาแน่นอนว่า ต้องมีการส่งท้ายปีที่ระเบิดความมันส์อย่างแน่นอนทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินและพลุสุดยิ่งใหญ๋ตระการตาเหมือนเช่นทุกๆ ปี

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ฝ่ายส่งเสริมศิลปะ ภาพยนตร์และการดนตรี
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253100 ต่อ 4115
29 ธันวาคม 2019
ถึง 31 ธันวาคม 2019
ท่าเรือแหลมบาลีฮาย