561000002732906-768x576

โครงการรณรงค์ควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2563

เมืองพัทยาออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า แจกยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่จะสัตว์เลี้ยงไปเข้ารับบริการทำหมัน ควรงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชม.ก่อนวางยา และขังกรงไว้ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงออกหากินเอง โดยมีแผนปฏิบัติงานดังนี้

– 6 ม.ค.63 / วัดจิตตภาวัน

– 8 , 10 ม.ค.63 / ชุมชนกระทิงราย

– 13 ม.ค. 63 / ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด

– 15 ม.ค. 63 / วัดช่องลม

– 17 ม.ค. 63 / ชุมชนวัดช่องลม

– 20 ม.ค. 63 / วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

– 22 ม.ค. 63 / ชุมชนซอยไปรษณีย์

– 24 , 27 ม.ค. 63 / ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ

– 29 , 31 ม.ค. 63 / ชุมชนลานโพธิ์

– 3 ก.พ. 63 / วัดโพธิสัมพันธ์

– 5 ก.พ. 63 / ชุมชนโพธิสัมพันธ์

– 7 , 24 ก.พ. 63 / ชุมชนแหลมราชเวช

– 26 , 28 ก.พ. 63 / ชุมชนหนองตะแบก

– 2 , 4 มี.ค. 63 / ชุมชนบ้านหัวทุ่ง

– 6 , 9 มี.ค. 63 / ชุมชนร้อยหลัง

– 11 , 13 มี.ค. 63 / ชุมชนสุเหร่าต้นกระบก

– 16 , 18 มี.ค. 63 / ชุมชนชัยพรวิถี

– 20 มี.ค. 63 / วัดหนองใหญ่

– 23 มี.ค. 63 / ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน

– 25 มี.ค. 63 / ชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง

– 27 มี.ค. 63 / ชุมชนกระบก 33

– 30 มี.ค. 63 / วัดธรรมสามัคคี

– 1 เม.ย. 63 / ชุมชนวัดธรรมสามัคคี

– 3 , 8 เม.ย. 63 / ชุมชนพัทยาเหนือ

– 10 , 20 เม.ย. 63 / ชุมชนรุ่งเรือง

– 22 , 24 เม.ย. 63 / ชุมชนซอย 5 ธันวา

– 27 , 29 เม.ย. 63 / ชุมชนเจริญสุขพัฒนา

– 1 , 8 พ.ค. 63 / ชุมชนเพนียดช้าง

– 11 พ.ค. 63 / สำนักสงฆ์หนองอ้อ

– 13 พ.ค. 63 / ชุมชนหนองอ้อ

– 15 , 18 พ.ค. 63 / ชุมชนชุมสาย

– 20 , 22 พ.ค. 63 / ชุมชนซอยบงกช

– 25 , 27 พ.ค. 63 / ชุมชนอรุโณทัย

– 29 พ.ค. , 1 มิ.ย. 63 / ชุมชนพัทยากลาง

– 5 , 8 มิ.ย. 63 / ชุมชนเขาน้อย

– 10 , 12 มิ.ย. 63 / บ้านเนินทางรถไฟ

– 15 , 17 มิ.ย. 63 / ชุมชนมาบประดู่

– 19 , 22 มิ.ย. 63 / ชุมชนเขาตาโล

– 24 , 26 มิ.ย. 63 / ชุมชนเทพประสิทธิ์

– 29 มิ.ย. , 1 ก.ค. 63 / ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

– 3 ก.ค. 63 / วัดชัยมงคล

– 8 ก.ค. 63 / ชุมชนวัดชัยมงคล

– 10 , 13 ก.ค. 63 / ชุมชนซอยกอไผ่

– 15 , 17 ก.ค. 63 / ชุมชนทัพพระยา

– 20 , 22 ก.ค. 63 / ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท

– 24 , 27 ก.ค. 63 / ชุมชนหนองพังแค

– 29 ก.ค. 63 / วัดใหญ่หาดกระทึงทอง

– 31 ก.ค. 63 / ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม

– 3 ส.ค. 63 / วัดบุณย์กัญจนาราม

– 5 ส.ค. 63 / ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม

– 7 ส.ค. 63 / วัดบุณย์กัญจนาราม

– 10 ส.ค. 63 / ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์

– 14 ส.ค. 63 / วัดป่าสุทธิภาวัน

– 17 ส.ค. 63 / วัดเขาพระใหญ่

– 19 ส.ค. 63 / วัดเขาพระบาท

– 21 ส.ค. 63 / ชุมชนชัยพฤกษ์

– 24 ส.ค. 63 / ชุมชนบ้านเกาะล้าน

*** แผนการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุข โทร.038111826

สอบถามสถานที่ตั้งที่ทำการชุมชน โทร.038253259

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038111826
6 มกราคม 2020
ถึง 24 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

6 มกราคม 2020
ถึง 24 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา

กิจกรรมแนะนำ