การแข่งขันคอร์ฟบอลเอเชีย-โอเชียเนีย แชมป์เปียนชิป 2022

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
27 พฤศจิกายน 2022
ถึง 5 ตุลาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ

27 พฤศจิกายน 2022
ถึง 5 ตุลาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ