การแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2565

การแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2565

แข่งขันวันที่ 25-27 พ.ย.2565

แข่งขันวันที่ 6-11 ธ.ค. 2565

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : เมืองพัทยา/สมาคมนักธุรกิจ
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
25 พฤศจิกายน 2022
ถึง 27 พฤศจิกายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์การค้าเทอมินอล21 พัทยา/รร.เมืองพัทยา1

กิจกรรมแนะนำ

25 พฤศจิกายน 2022
ถึง 27 พฤศจิกายน 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์การค้าเทอมินอล21 พัทยา/รร.เมืองพัทยา1

กิจกรรมแนะนำ