การแข่งขันยิงปืนรณยุทธชิงแชมป์โลก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ/เมืองพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
16 พฤศจิกายน 2022
ถึง 4 ธันวาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก/สนามยิงปืนห้วยใหญ่

กิจกรรมแนะนำ

16 พฤศจิกายน 2022
ถึง 4 ธันวาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก/สนามยิงปืนห้วยใหญ่

กิจกรรมแนะนำ