การแข่งขันเซปัคตะกร้อ พัทยาคัพ ครั้งที่ 19

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : เมืองพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
7 กรกฎาคม 2022
ถึง 10 กรกฎาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ

7 กรกฎาคม 2022
ถึง 10 กรกฎาคม 2022
09:00 น.
ถึง 18:00 น.
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

กิจกรรมแนะนำ