การแข่งขันเทคบอล ครั้งที่ 1 / ยกเลิก

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : ชายหาดพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
27 พฤษภาคม 2021
ถึง 30 พฤษภาคม 2021
13:00 น.
ถึง 21:00 น.
038253127-8

กิจกรรมแนะนำ

27 พฤษภาคม 2021
ถึง 30 พฤษภาคม 2021
13:00 น.
ถึง 21:00 น.
038253127-8

กิจกรรมแนะนำ