งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2565

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : เมืองพัทยา
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 038253128
8 พฤศจิกายน 2022
ถึง 8 พฤศจิกายน 2022
08:00 น.
ถึง 22:00 น.
ชายหาดพัทยากลาง/สวนสาธารณะลานโพธิ์

กิจกรรมแนะนำ

8 พฤศจิกายน 2022
ถึง 8 พฤศจิกายน 2022
08:00 น.
ถึง 22:00 น.
ชายหาดพัทยากลาง/สวนสาธารณะลานโพธิ์

กิจกรรมแนะนำ