แข่งม้า 1200 x 800 ลงเว็บอีเว้น -01

FEI ASIAN CHAMPIONSHIPS PATTAYA 2019

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : Thai Polo Club
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : Polo Santiago Bachmann – General Manager +66 81 83 52 419 (EN) / ​ Equestrian Zherwin Acosta +66 88 34 08 840 (EN TH)
1 ธันวาคม 2019
ถึง 8 ธันวาคม 2019
ไทยโปโลคลับ พัทยา