เทศกาลว่าว 1200 x 800-01

Pattaya Kite on the Beach 2021

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : 098 010 9954 / 082 144 4947
9 เมษายน 2021
ถึง 19 เมษายน 2021
09:00 น.
ถึง 17:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ

9 เมษายน 2021
ถึง 19 เมษายน 2021
09:00 น.
ถึง 17:00 น.
ชายหาดพัทยา

กิจกรรมแนะนำ