เจ็ตสกี 1200 x 800 ลงเว็บอีเว้น -01

Thai Airways International. Jet Ski World Series 2019

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม : Asian Multi Sports & Entertainment Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อสำนักงาน : Telephone : +66-2 910-0258-9 Fax : +66-2 587-9909
5 ธันวาคม 2019
ถึง 8 ธันวาคม 2019
Jomtien Beach