Pattaya Calendar

กิจกรรมประจำเดือน มีนาคม

เต็มอิ่มกับความสนุกทุกๆ กิจกรรมที่ทางเมืองพัทยาคัดสรรมาให้คุณ

6 มกราคม 2020
ถึง 21 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา
เมืองพัทยาออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า แจกยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่จะสัตว์เลี้ยงไปเข้ารับบริการทำหมัน ควรงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชม
6 มกราคม 2020
ถึง 21 สิงหาคม 2020
09:00 น.
ถึง 12:00 น.
เมืองพัทยา
เมืองพัทยาออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกับโรคพิษสุนัขบ้า แจกยาคุมและป้องกันเห็บ หมัด ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่จะสัตว์เลี้ยงไปเข้ารับบริการทำหมัน ควรงดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8-12 ชม
17 มีนาคม 2020
ถนนชายหาดพัทยา,โรงเรียนเมืองพัทยา 8
17 มีนาคม 2020
ถนนชายหาดพัทยา,โรงเรียนเมืองพัทยา 8
20 มีนาคม 2020
ถึง 21 มีนาคม 2020
ชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน
20 มีนาคม 2020
ถึง 21 มีนาคม 2020
ชายหาดพัทยา และชายหาดจอมเทียน
7 มีนาคม 2020
ถึง 8 มีนาคม 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 11
7 มีนาคม 2020
ถึง 8 มีนาคม 2020
โรงเรียนเมืองพัทยา 11
Shopping Basket